Pusty

Razem: 0,00 zł

Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.branickaart.com, prowadzony jest przez Monikę Branicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:
Branicka Art
Monika Branicka
ul. Nasza 41, 80-180 Borkowo, Polska
NIP: 583-167-77-94 REGON: 192468866
2. Sklep internetowy www.branickaart.com, zwany dalej „Sklep", prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane całą dobę za pośrednictwem witryny internetowej oraz listem e-mail na adres monika@branickaart.com
3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, oraz podanie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych. W przypadku błędnego wypełnienia formularza, lub gdy zamówienie budzi uzasadnione zastrzeżenia, pracownik sklepu skontaktuje się z Zamawiającym w celu weryfikacji szczegółów zamówienia.
4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Zamawiający może skontaktować się ze Sklepem mailowo: monika@branickaart.com lub telefonicznie: + 48 664 449 677.
5. Wraz z dokonaniem rejestracji, Zamawiający wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) i nie będą udostępniane osobom trzecim.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Sklep zastrzega sobie również prawo do czasowego zawieszenia wysyłki towarów ze wzglądu na przerwy świąteczne lub/i urlopowe. O w/w przerwach w dostawie, Klienci będą informowani na witrynie internetowej Sklepu z kilkudniowym wyprzedzeniem.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów.
8. Złożenie zamówienia w internetowym sklepie www.branickaart.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 

Realizacja zamówień

1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT w obowiązującej 23% stawce.
2. Zamawiający ma prawo do wprowadzenia zmian w zamówieniu lub jego anulowaniu kontaktując się z obsługą sklepu pod adresem e-mail: monika@branickaart.com Jest to możliwe tylko i wyłącznie w przypadku gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane i wysłane do Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na opłacenie zamówienia w formie przedpłaty na konto bankowe, termin uiszczenia płatności wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu, nieopłacone zamówienia zostają anulowane.
4. Zamówienia wysyłane są w ciągu 48 godzin od dnia zaksięgowania należności na koncie bankowym Sklepu.
5. Wraz z towarem zakupionym w Sklepie, Zamawiający otrzyma dowód zakupu w postaci paragonu z kasy fiskalnej lub faktury VAT. Do wystawienia faktury VAT, Zamawiający jest zobowiązany podać niezbędne dane: nazwę firmy, pełny adres, NIP.
6. Zamówiony towar wysłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki polecone, priorytetowe z zadeklarowaną zawartością) oraz firmy kurierskiej UPS. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru.
7. W przypadku zwrotu zamówienia do Sklepu z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu, oraz/lub odmowy przyjęcia przesyłki przez Zamawiającego, Zamawiający pokrywa koszty ponownej wysyłki oraz koszty jej zwrotu (opłata pobierana przez Pocztę Polską).
8. Dostawa towaru - tabela opłat:

Koszty przesyłki w Polsce

  Poczta Polska Kurier UPS
Do 150 zł 10 zł 25 zł
 151 – 400 zł gratis 20 zł
Powyżej 400 zł gratis gratis

Koszty przesyłki zagranicznej

  Poczta Polska Kurier UPS
Europa 40 zł 90 zł
poza Europą 80 zł 400 zł

 

Formy płatności

Zamawiający może dokonać płatności za złożone zamówienie w następujących formach:
A/ przelewem bankowym lub pocztowym na rachunek Banku Millenium:
96 1160 2202 0000 0001 5048 6331
Branicka Art
Monika Branicka
ul. Nasza 41
80-180 Borkowo
B/ kartą kredytową poprzez system płatności : www.payu.pl
C/ kartą kredytową poprzez system płatności Pay Pal.

Reklamacje i zwroty

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby Sklepu lub adres mailowy: monika@branickaart.com wraz z przedstawieniem dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego za zasadne Sklep przyjmie zwrot towaru. W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep wymieni towar na wolny od wad lub na wskazany przez Klienta rachunek bankowy dokona zwrotu całej należność otrzymanej od Klienta wraz z kosztami odesłania towaru.
4. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny zgodnie z ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. Nr 22 poz. 271 z 31 marca 2000 r.)
5. Klient powinien poinformować obsługę sklepu telefonicznie lub mailowo o zamiarze zwrotu towaru, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, a następnie odesłać zakupiony towar wraz z paragonem lub fakturą VAT przesyłką poleconą w opakowaniu zabezpieczającym towar przed uszkodzeniem w transporcie (koperta bąbelkowa lub karton). Sklep gwarantuje zwrot wartości zakupionych produktów w ciągu 5 dni od daty otrzymania przesyłki.
6. Zwroty należy wysyłać na adres siedziby Sklepu:
Branicka Art
ul. Nasza 41
80-180 Borkowo
7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.